Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

40 de ani de slujire a Părintelui Nicolae Bordașiu

19-Noiembrie-2009

Aniversare

img

Astăzi, 16 Noiembrie 2009 când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, se împlinesc 40 de ani de la hirotonia întru diacon a părintelui profesor Nicolae Ioan Bordașiu, parohul Bisericii Sfântul Silvestru.

La cuvântul de învățătură de la sfârșitul slujbei Vecerniei, părintele Nicolae a vorbit cu emoţie şi cu sfială celor prezenți despre chemarea la apostolat pe care Hristos a făcut-o Sfântului Evanghelist Matei. Această chemare a auzit-o și părintele Nicolae prin gura vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian, care l-a hirotonit diacon într-o zi de toamnă târzie a anului 1969. Părintele Nicolae este un model de îndelungată slujire. Din anul 1969 de când a fost hirotonit şi până acum a rămas un neobosit chivernisitor al treburilor bisericii, un preot râvnitor şi un îndrăgostit de Liturghie. Are o râvnă deosebită pentru slujirea sfântului altar şi a clădit neîncetat pentru Hristos mii suflete.

Cu prilejul împlinirii celor 40 ani de la hirotonia întru diacon, îi adresăm urarea:

ÎNTRU MULȚI ȘI FERICIȚI ANI, PĂRINTE!  cu sănătate, bucurii duhovnicești, alese împliniri și rodnică păstorire.

 

Diac. Argintariu Adrian