Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Consiliul parohial


Consiliul Parohial 2018-2022

Membrii de drept:

 1. Pr. paroh Alexandru Gabriel GHERASIM – preşedinte
 2. Pr. Cristian GALERIU – secretar
 3. Pr. Adrian ARGINTARIU
 4. Diac. Mihai COZARIU
 5. Diac. Eugen LAZĂR

Membrii aleşi:

 1. Ec. CEANGĂ Gheorghe – epitrop
 2. Ec. SASU Victor – epitrop
 3. CHIŢU Dănuț Horațiu - antreprenor
 4. Ing. DOMNIŞOR Dan
 5. Prof. Ing. DUMITRESCU Dan Victor
 6. Prof. univ. ENĂCHESCU Denis Nicolae
 7. Col. GHIŢĂ Lucian
 8. Ing. GUJA Corneliu
 9. Prof. univ. Dr. HUTU Emilian
 10. Arh. HUȚU Ioan
 11. Ing. MATEI Cristian Alexandru
 12. Ing. MUNTENIȚĂ Vasile

Supleanţi:

 1. Ing. CAZAN Ioan
 2. GEORGESCU Florin - muzeograf
 3. PETRESCU Mihai - electrician
 4. PÂRLEA Emil - psalt

consilieri