Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Familia creştină azi. Între experiment şi împlinire, Viaţa duhovnicească–cum o putem dobândi și T

06-Decembrie-2013

Seri de meditație și reflecție la Biserica Sfântul Silvestru

img

Seria de conferințe din Postul Nașterii Domnului, organizate de Serviciul Cultural din cadrul Comitetului Parohial al Bisericii Sfântul Silvestru Bisericii Sfântul Silvestru au continuat și în următoarele zile unde au avut loc alte trei dezbateri pe diferite teme de folos duhovnicesc. Dacă dezbaterea din prima săptămână cu tema: Poezia închisorilor comuniste susținută de domnul Demonstene Andronescu poet, fost deținut politic, ne-a purtat înapoi pe firul istoriei în perioada de grea încercare, temnițele comuniste, celelalte teme ale conferințelor ne-au ancorat în problemele contemporane cu care se confruntă fiecare creștin. Temele abordate au fost: Familia creştină azi. Între experiment şi împlinire, conferință susținută Părintele Nicolae Tănase, și conferința cu tema Viaţa duhovnicească – cum o putem dobândi, susținută de Părintele Irineu Curtescu și Tainele Vindecării susținută de domnul Florin Caragiu.

Părintele Nicolae Tănase, căsătorit şi tată a 6 copii, este preot în satul Valea Plopului; deservind asemenea şi un sat din apropiere, Valea Screzii, ambele așezări lângă Vălenii de Munte, Județul Prahova. Personalitatea, Părintelui Nicolae s-a conturat mai ales după evenimentele din 1989 când a început lupta prin cuvânt împotriva unui fenomen care a luat o foarte mare amploare în România: avortul. În acest sens, Părintele Nicolae înfiinţează în anul 1994, asociaţia PRO VITA- PENTRU VIAŢĂ; asociație ce are ca prim obiectiv lupta pentru dreptul la viață a copiilor născuți și nenăscuți, derulând ample programe de asistență socială pentru copii orfani sau abandonați și mame tinere singure. Într-o lume egoistă în care trecem unul pe lângă celălalt fără să ne pese, ceea ce face în prezent Părintele dimpreună cu alți creștini voluntari pare de necrezut. Aici, la Valea Plopului, cuvântul egoism parcă a fost șters din dicționar, aici cei peste 413 de suflete trăiesc ca o singură familie, mare și frumoasă.

Cuvintele de folos despre familia creștină azi, rostite de părintele Nicolae au izvorât nu dintr-o cunoaștere rațională a lucrurilor ci una pragmatică. Problemele cu care s-a confruntat Familia de-a lungul timpului au diferit de la o perioadă la alta de aceea după cum marturisea la începutul cuvântului, familia de ieri, azi și familia de mâine are foarte, foarte mare mare diferență în abordare. În primul rând familia nu mai este azi ceea ce a fost ieri. În al doilea rând familia de mâine, nu se știe cum va fi. Pentru că dacă nu știi ce este azi, cum o să știi ce este mâine?. Familia este sfântă pentru că relația soț-soție este sfântă, avându-și temelia pe Hristos și în Biserică, după cum mărturisea și Sfântul Apostol Pavel. În familie ne permitem toate libertățile până la granița cu libertinajul, dacă depășim acet prag devenim robi, pentru că a fi liber înseamnă a nu fi rob, iar libertatea pe care o practică astăzi tinerii în special, provoacă niște libertăți, ce nu mai pot fi stăvilite și controlate; libertate nu înseamnă lipsă de control.

Statistica din zilele noastre cu privire la familie ne arată un aspect pozitiv-înșelător: divorțurile în scădere.  De ce au scăzut divorțurile? Pentru că nu mai există căsnicie, nu mai există căsătorie, nu mai există întemeierea familiei, nici măcar civil, nu mai vorbesc religios. Și atunci, ce să divorțezi dacă nu te-ai cununat civil? De ce nu se mai căsătoresc tinerii? Pentru că am devenit foarte fricoși, foarte prudenți. Ne punem mai întâi problemele materiale în față într-un mod exagerat…. Aspectele materiale, inclusiv cele de criză, pe care le trăim, trebuie să treacă pe lângă noi. De ce ? Pentru că acestea ocupă mintea, acestea atacă speranța, sentimentul…. Este un tertip al diavolului: să tot ai grijă. Din această cauză, o altă problemă cu care se confruntă familia azi este cea a planificării familiale. Această foarte la modă metodă importată din vest, împotriva familiei,  înseamnă capacitatea cuplului de a anticipa și de a avea numărul dorit de copii, la momentul ales de ei. Prin această planificare noi transformăm femeia în obiect de plăcere, transformăm propriul nostru apartament, propria noastră casă în bordel. De ce ? Pentru că noi furăm plăcerea și nu și fructul iubirii. Și începem un control al nașterii. Adesea auzim: nu suntem pregătiți să primim un copil acum. Adică cum nu esti pregătită? Nu am terminat facultatea nu am casă și toate celelalte. Când o sa fii pregătită? Sau ce crezi tu? că acel copilul stă așa pe undeva și vrea sa vină și tu zici: încă nu! și el mai stă pe acolo. Aceste lucruri nu sunt de negociat, nu negociem nimic la acest capitol.

În continuarea cuvântului de învățătură Părintele Nicolae a subliniat faptul că unii poate din neștiință au afirmat că scopul întemeierii unei familiei este nașterea de prunci. Dar adevăratul scop al căsătoriei este împlinirea, cei doi se împlinesc unul în altul și amândoi în Hristos…. Al doilea scop este după cum afirmă și Apostolul Pavel, nearderea (Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă I Cor.7, 9), al treilea este într-ajutorarea și al patrulea scop și nu ultimul în căsnicie este nașterea de copii.

În încheierea conferinţei, Părinte Nicolae a răspuns întrebărilor adresate de credincioșii prezenți, dornici de a înainta cu bucurie sufletească pe calea Postului Crăciunului spre marele praznic al Naşterii Domnului, cu rugăciunile şi sfaturile duhovniceşti ale părintelui.

În seara zilei următoare, adică luni, Biserica Sfântul Silvestru l-a avut ca invitat pe părintele protosinghel Irineu Curtescu. Ucenic direct al lui Paisie Olaru de la Sihla, format în duhul Sihastriei, mănăstirea sa de metanie, parintele Irineu, s-a nevoit între anii 1990 - 2000 la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. Probleme de sănătate, l-au reîntors în tară, la Mănăstirea Antim din București, unde l-a slujit pe părintele Sofian Boghiu, în ultimii doi ani de viață ai acestuia. În anul 2002 pune bazele unui nou așezământ monahal: Mănăstirea Ponor, care este situata, în partea central-nordică a județului Alba, la o distanta de aproximativ 40 km de Aiud – orașul cel mai apropiat.

Atât în București, cât și în celelalte orașe, părintele Irineu este iubit și respectat, iar venirea lui a produs o mare bucurie printre cei care îl cunosc și îl prețuiesc, dovadă fiind numărul foarte mare de credincioși care au poposit la biserica noastră pentru a-l asculta. Tema propusă Viaţa duhovnicească – cum o putem dobândi, a fost pentru părintele un bun prilej de a adresa celor veniți un cuvânt de mângâiere duhovnicească în acest post. Plecând de la cuvintele Scripturii: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său. (Lc.10, 2), părintele a amintit că un prim pas către viața duhovnicească a fiecărui creștin este strânsa legătură cu părintele duhovnicesc. Mai mult decât atât, omul când are o apăsare sufletească, când are un necaz, trebuie să alerge numaidecât la duhovnicul său, și prin împreună sfătuire, să nu facă nimic din voia sa. Modelul cel mai bun de împreună-sfătuire, este cel al Sfintei Treimi: Să facem om..., Să ne pogorâm… fără sfat nu se poate ca noi să facem fapte bune în această viață, de ce ? pentru că omul nu știe niciodată finalitatea acelui lucru, atunci prin sfat cu duhovnicu,l Dumnezeu însuși lucrează.

Omul este templul lui Dumnezeu, și atunci când păcătuim în alungăm pe Dumnezeu din noi, El care a murit pe cruce pentru noi, nu pentru îngeri și ne-a ridicat nu în ceruri, ci mai presus de ceruri, la dreapta măririi lui Dumnezeu pentru totdeauna. Iubirea în sânul Sfintei Treimi este modelul vrednic de urmat și atunci când ne iubim unii pe alții după îndemnul Bisericii și alungăm dintre noi vrășmășia, aducem raiul pe pământ. Atunci când îl iubim pe cel de lângă noi, înseamnă că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă nu iubim atunci nu-L cunoaștem pe El, și după cuvântul Scripturii: cine a iubit mult, mult i se iartă. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu de când a creat lumea și până la sfârșitul ei a făcut din iubire, din iubire a luat trup omenesc, din iubire a stat Hristos pe cruce și din iubire a înviat.

Ca un cuvânt de final Părintele i-a îndrumat pe toți cei de față să fie recunoscători lui Dumnezeu pentru că suntem ființe nobile, suntem creați după Chipul Lui, și fiecare credincios șă aibă trezvia sufletului și a trupului pentru că ele au un rol important în viața duhovnicească, că nu știm când va veni Hristos.

Ultima conferință din acest ciclu de meditații din Biserica Sfântul Silvestru, a avut loc duminică 1 Decembrie avându-l ca invitat pe domnul Florin Cargiu. Născut la Ploiești, a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti (1987-1993), apoi bursier „Tempus” la Universitatea din Dortmund (1991-1992). Între anii 2002-2006 frecventează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din București, apoi urmează un Master în Teologie Ortodoxă, în cadrul aceleiași facultăți între anii 2006-2008. A fost cadru Universitar la Departamentul de Matematică, Facultatea de Automatică şi Calculatoare Universitatea „Politehnica” Bucureşti (1994-2005), iar în prezent este Director al editurii Platytera din Bucureşti (din 2003).

Conferința a fost structurată în două părți. În prima parte invitatul nostru, domnul Florin Caragiu a făcut o prezentare a cărții pe care dânsul a tradus-o din limba engleză. Lucrarea prezentată, Tainele vindecării, apărută la editura Basilica în anul 2013, redă conținutul celor șase conferințe rostite de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Kallistos Ware, Mitropolit de Diocleea, în zilele de 16-19 aprilie la Vézelay, Franța. Având și o formație de filolog, acest lucru se reflectă în stilul scrierilor Înaltpreasfințitului, care este fluent, plin de comparații semnificative deosebit de plastice, folosind trimiteri nu numai la literatura patristică ci și la literatura universală. Lucrarea are șase capitole, și așa cum aflăm din prefața cărții,  nu vom întâlni, în această carte, o expunere sistematică sau catehetică a temei alese, ci mai curând o atentă și caldă povățuire, colocvială, spre o însușire a duhului învățăturii ortodoxe despre tămăduire care, pornind de la vindecarea adâncurilor persoanei umane, este menită să fie extinsă apoi către întrega fire creată. Astfel, doar prin depăsirea conformismului rece și impersonal, literalist, poți ajunge să te minunezi și, prin urmare, să te pătrunzi cu adevarat de mulțimea bunătăților și puterea atotvindecătoare puse în Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Tainele Sfinte ale Bisericii Sale.

În continuarea conferinței ca o a doua parte a acesteia, domnul Garagiu a fost invitat să vorbească și despre cel căruia i-a fost fiu duhovnicesc, părintele Ghelasie Gheorghe viețuitor timp de treizeci de ani la Mănăstirea Frăsinei. Astfel s-au prezentat  câteva repere biografice și momente semnificative din viața și învățăturile părintelui Ghelasie, de asemenea, a fost proiectat și un scurt film documentar, în care cei prezenți l-au putut urmări pe părintele Ghelasie și alte personalități duhovnicesti ce l-au evocat.

Nădăjduim că Bunul Dumnezeu că ne v-a ajuta să continuăm și în anul care vine, acest proiect inițiat de Serviciului Cultural al Bisericii Sfântul Silvestru.  

Diac. Adrian Argintariu