Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

La colindă am plecat....

18-Decembrie-2017

Seară de colind

img

La colindă am plecat…

În apropierea marii sărbători creștine închinate Nașterii Domnului, când cu râvnă sufletească și osteneală trupească ne pregătim să-L primim pe Hristos Domnul în inimile noastre, în ziua de Luni 18 Decembrie 2017, la orele 18.30, Biserica Sfântul Silvestru din București împreună cu Asociația Culturală Filomelos - Borzești, a organizat o seară specială de colinde tradiționale românești, interpretate de grupul psaltic Filomelos. Concertul a cuprins colinde din mai multe zone etnografice ale țării, mare parte dintre piese fiind culese de către Gheorghe N. Georgescu-Breazul (n. 14 septembrie 1887, Amărăștii de Jos, județul Dolj - d. 3 august 1961, București - muzicolog, profesor, etnomuzicolog și critic muzical român), în lucrarea sa COLINDE, unele fiind preluate din folclorul românesc iar altele făurite în focul ispitelor din temnițele comuniste, colinde în zeghe, însă luminoase și pline de nădejde. 

Piesele interpretate în cadrul concertului, au fost ca o împlinire a îndemnului adresat de G. Breazul, când spunea în lucrarea sa, că aceste colinde sunt potrivite pentru a fi cântate pretutindeni, de tot Românul, oricând inima și mintea omului este dornică de înviorare sufletească, de îmbunare și de îmbucurare. …Îndemn cu toată căldura, mai ales pe cei mai mari, ca să învețe pe cei mai mici, să le cânte. Căci nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită și nu e osteneală mai de folos decât să îi facem părtași pe cei mai tineri, pe cei ce vin după noi, de bunurile sufletești moștenite din vechime, să le predăm ca pe o zestre de mare preț.

La sfârșitul concertului de colinde, părintele Nicolae Bordașiu a mulțumit colindătorilor în numele bisericii, spunând că în această seară au venit oaspeți de departe încărcați de multă istorie, au venit cu izul Borzeștiului, dar și cu dragostea de colinde a întregului neam românesc, iar tot ceea ce colindul religios îmbracă în melodie, este bucurie din preaplinul sufletului românesc, ce o dă pentru vestirea Nașterii Mântuitorului.

Tot cu acest prilej, Corul psaltic Filomelos, de la Biserica Voievodală din Borzești, a avut bucuria de a lansa și primul disc de COLINDE românești.

 

Corul, coordonat și dirijat de prof. Paula Cautiș, activează încă de la debutul lui din anul 2007, sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, iar din anul 2013 dă răspunsurile la strana Bisericii Sfântului Ștefan cel Mare din Borzești.

Dorința corului a fost de la început, identificarea bisericilor care se află în dificultate, unde cântăreții de strană lipsesc, sau nu au posibilitatea de a continua stilul psaltic al cântării bisericești. Astfel, numeroasele deplasări ale corului au reprezentat încercări de încurajare a cântăreților de strană în parohii cu posibilități limitate, în a studia, audia și a sluji muzica psaltică. Colaborarea s-a extins în timp și cu mănăstiri și schituri de pe Valea Trotușului, care au apreciat activitatea misionară a grupului și au susținut lucrarea lui: Mănăstirea Măgura-Ocnei - Târgu Ocna, Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului - Valea Budului, Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Lipova, Mănăstirea Brazi, etc.

Membrii corului sunt tineri fără pregătire academic-teologică, ei fiind uniți de dragostea și râvna față de muzica de tradiție bizantină – fiind astfel singurul grup psaltic din România format în exclusivitate din tineri provenind din mediul laic. Corul oferă posibilitatea tuturor celor interesați, indiferent de profilul profesional ales, să slujească muzicii de tradiție bizantină, oferindu-le mijloace de a învăța acest lucru

Anul acesta grupul a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptă. Momentul aniversar a fost sărbătorit prin rugăciune, cu acest prilej fiind oficiată Sfânta Liturghie în ctitoria ştefaniană din Borzeşti, în data de  21 august 2017.

 

pr. Adrian