Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Părintele Stăniloae este deja lângă Sfinții Părinți

08-Iunie-2014

img

Dorin Popa: Deci credeți că Părintele Stăniloae este deja Sfânt?

Părintele Galeriu: E cu putință, dar, deocamdată, el este deja alături de Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Simeon Noul Teolog, Sf. Grigorie Palama – un urmaș al lor. El este un Sfânt Părinte al veacului 20. Da, pentru că Duhul Sfânt lucrează și nu-i sărac; așa cum spune Mântuitorul: Dumnezeu nu dă Duhul cu zgârcenie (cum am spune noi), ci îl dă din plinătate.

Dorin Popa, Cu Părintele Galeriu între Geneză și Apocalipsă