Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

img

Alexandru-Gabriel Gherasim

Preot paroh


Stare civilă:
Născut la 26 septembrie 1967, în Bucureşti.
Părinţii: Tatăl: Ioan GHERASIM – preot ortodox;
Mama: Emilia GHERASIM – profesor (ambii pensionari).
Căsătorit, fără copii.
Soţia: Mihaela GHERASIM, născută POSTOLACHE, de profesie ecolog.

Studii:
Secundare:
- 1982-1984 – Liceul Petru Rareş, Piatra Neamţ, jud. Neamţ (treapta I);
- 1984-1989 – Seminarul Teologic Ortodox, Mănăstirea Neamţ, jud. Neamţ.
- 1989 sept.-1990 martie – serviciul militar t.r., infanterie.

Universitare:
- 1990 martie -1993 – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti; licenţiat – iulie 1993.
- 1993-1997 – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; licenţiat – iulie 1997. post-universitare:
- 1995-2002 – Institutul de Drept Canonic din cadrul Facultăţii de Teologie Catolică, Universitatea Marc Bloch din Strasbourg, Franţa:
- iunie 1996 – obţinută Diploma de Studii Aprofundate în Drept canonic;
- octombrie 1996 – înscris la doctorat; tema tezei: Instituţiile judiciare şi penitenţiale ale Bisericii de la origini până la Sinodul VII ecumenic (787); îndrumător: prof. Marcel Metzger, directorul Institutului.

Activitate profesională:
Didactică:
- 1991-1992 – profesor suplinitor de limba engleză la Liceul Ion Neculce din Bucureşti – sector 1;
- 1994-2003 – preparator şi apoi asistent la Catedra de Teologie Practică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti;
- Din oct. 2003 – lector la aceeaşi Catedră (disciplina Drept bisericesc).

Pastorală:
- Sept. 1997 – hirotonit diacon şi apoi preot pe seama paraclisului Centrului Cultural Pastoral Sfântul Daniil Sihastrul de la Durău, jud. Neamţ;
- Oct. 1997 - ian. 2003 – preot slujitor la Parohia Sfânta Treime din Offenburg şi împrejurimi, Germania (1iun. 2000 - ian. 2003 – preot paroh).
- Ian. 2003 - ian. 2005 – preot slujitor la Biserica Sfânta Ecaterina – paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.
Ian. 2005 - oct. 2007 – preot slujitor (îmbisericit) la Parohia Sfântul Gheorghe - Nou, Protoieria 3 Bucureşti.
- Din oct. 2007 – preot slujitor la Parohia Sfântul Silvestru, Protoieria 2 Bucureşti.

În administraţie:
- 1 mar. 2003 - 1 ian. 2005 – directorul Direcţiei Asistenţă, Învăţământ din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor – Secretariatul de Stat pentru Culte (încetat raportul de serviciu prin acordul părţilor).
- Din 15 oct. 2007 – consilier învăţământ şi activităţi cu tineretul în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Participări internaţionale:
- 27 feb.-04 mar. 1999 – membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la a IV-a Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod, Geneva – Chambésy, Elveţia;
- Dec. 2003 – ales membru al Comisiei Biserică şi Societate a Conferinţei Bisericilor Europene, pentru a reprezenta Biserica Ortodoxă Română, cu un mandat de 5 ani (este una dintre cele trei comisii ale Conferinţei, având un număr de 24 de membri);
- Apr. 2004 – ales membru al Grupului de lucru pentru Drepturile Omului şi Libertate Religioasă (este unul dintre cele 6 grupuri de lucru coordonate de Comisia Biserică şi Societate, având 11 membri);
- 2003-2004 – în calitate de director în Ministerul Culturii şi Cultelor, participări la mai multe conferinţe şi reuniuni internaţionale având ca temă libertatea religioasă, cu contribuţii, unele publicate:
- 23-24 mai 2003, Maribor, Slovenia – Masa Rotundă: Situaţia juridică a Bisericilor şi comunităţilor religioase în sud-estul Europei;
- 02-04 iul. 2003, Strasbourg, Franţa – Reuniunea delegaţilor Comitetului de Miniştri având ca temă monitorizarea respectării libertăţii religioase în statele membre ale Consiliului Europei;
- 17-18 iul. 2003, Viena, Austria – Reuniunea O.S.C.E. – O.D.I.H.R. privind dimensiunea umană a libertăţii religioase sau de credinţă;
- 15-17 mai 2004, Volos, Grecia – Seminar: Ortodoxia şi Educaţia – ora de religie ca subiect de identitate şi cultură;
- 02-06 oct. 2004, Provo-Utah, S.U.A. – al 11-lea Simpozion internaţional anual de Drept şi Religie: „Religia în spaţiul public – provocări şi oportunităţi”;
- 07-08 oct. 2004, Washington D.C., S.U.A. – Conferinţa: Libertatea religioasă internaţională şi politica externă a Statelor Unite.
- 19-22 mar. 2007, Moscova – membru al grupului de experţi ai Comisiei Biserică şi Societate a Conferinţei Bisericilor Europene pentru un dialog bilateral cu experţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse privind drepturile omului, în special libertatea religioasă;
- 26-27 iun. 2007, Rhodos, Grecia – membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Reuniunea interortodoxă pentru pregătirea Celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu, 4-9 sep. 2007.

Limbi cunoscute:
- Engleza – f. bine
- Franceza – f. bine
- Germana – de bază