Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Biserica Sfântul Silvestru a primit moaştele Patronului ei spiritual

07-Noiembrie-2002

Sărbătoare

img

07.11.2002, Bucureşti (Viaţa Cultelor) - Duminică, 3 noiembrie 2002, la biserica ortodoxă “Sf. Silvestru” din Bucureşti a avut loc ceremonia înmânării unui dar de mare preţ primit din partea Bisericii Romano-Catolice: părticele din moaştele Sfântului Silvestru, păstrate în biserica parohiei ce-i poartă numele la Roma. Închise într-un medalion încrustat într-o cruce aurită, sfintele moaşte au fost oferite Prea Fericitului Părinte Teoctist, la 11 octombrie ultim, în Bazilica patriarhală San Giovanni in Laterano, de către Cardinalul Camillo Ruini, Episcopul Vicar al Diecezei de Roma. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române se afla atunci în vizită la Vatican şi în Italia la invitaţia Suveranului Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea. Relicva Sfântului Silvestru, Episcop de Roma între anii 314 şi 335, este, după cuvintele Cardinalului Ruini, un semn deosebit de comuniune şi fraternitate între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă Română.

Episcopul Silvestru a fost acela care l-a îndemnat pe Împăratul Constantin să primească Sfântul Botez (când bolnav fiind, vracii păgâni îi recomandau să se scalde în sânge cald de prunci!) şi care i-a şi botezat, pe el şi pe mama lui, Împărăteasa Elena. Ascultând de învăţăturile Episcopului, Împăratul Constantin a respins sfaturile celor care, după edictul de la Milano (325), îi cereau să-i izgonească din cetate pe cei rămaşi la închinarea idolilor, şi la sfatul aceluiaşi ierarh a dat numele de Duminică (Ziua Domnului) zilei a şaptea a săptămânii, pe care a instituit-o drept zi de odihnă.

Chiar de la primirea sfintelor moaşte, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a precizat că le va oferi bisericii ortodoxe “Sf. Silvestru” din Bucureşti, aflată în al treilea secol al existenţei sale. De altfel, parohul acestei biserici, Părintele profesor Constantin Galeriu (n. 1918), în prezent grav bolnav, a început din urmă cu patru ani demersurile pentru obţinerea acestui “dar dumnezeiesc”, cum l-a numit Prea Fericirea Sa.

Sfânta Liturghie de duminică, 3 noiembrie, deschisă cu Acatistul Sfântului Silvestru, a fost slujită de Părintele Patriarh împreună cu preoţi şi diaconi de la Catedrala patriarhală şi cu preoţii bisericii “Sf. Silvestru”. Până la împărtăşirea cu Sfintele Taine, Părintele Constantin Galeriu a participat la Liturghie din Sfântul Altar şi a rostit chiar cuvintele de încheiere ale Rugăciunii domneşti.

În marea lor evlavie şi credinţă în puterea vindecătoare a sfintelor moaşte, ortodocşii bucureşteni au umplut până la refuz biserica, foarte mulţi rămânând însă în afara zidurilor. Nici vremea morocănoasă, nici ploaia care a venit curând nu i-au împiedicat pe aceştia din urmă să urmărească întreaga Liturghie şi să ajungă în final şi ei la sfintele moaşte.

Prea Fericitul Părinte Patriarh şi-a început cuvântul de învăţătură spunând că ne aflăm într-o “zi prea sfântă şi prea luminată pentru această parohie şi pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”, pentru că moaştele sfinţilor reprezintă “o comoară pentru Biserica întreagă, încă de la începuturile ei – când primii creştini săvârşeau Sfânta Liturghie pe mormintele martirilor, dacă lipsea Sfânta Masă”.

Amintind de sfintele moaşte întregi care se află în România, ale Sfântului Grigorie Decapolitul la mânăstirea Bistriţa din Vâlcea, ale Sfintei Filoteia la mânăstirea Curtea de Argeş, ale Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, ale Sfântului Ioan Cel Nou la mânăstirea ce-i este închinată la Suceava, şi ale Sfântului Dimitrie Cel Nou din Basarabi la Catedrala patriarhală din Bucureşti, P.F. Părinte Teoctist a spus că “tezaurul nepreţuit” pe care l-a adus de la Roma este “răsplata rugăciunilor din sfintele mânăstiri, a rugăciunilor “monahilor, monahiilor şi credincioşilor, care postesc, se roagă şi se împărtăşesc cu Sfintele Taine”. “Mulţumită acestora ne-am învrednicit să aducem frânturi din sfintele moaşte ale Sfântului Silvestru, Papă al Romei, pe care credincioşii de aici l-au ales ca ocrotitor al parohiei lor. Cu multă bucurie am ţinut ca personal să vin în mijlocul dumneavoastră pentru a fi alături de Părintele Costache Galeriu, de preoţii slujitori aici, când Dumnezeu a trimis această comoară. Semn de legătură cu Biserica Romano-Catolică şi ca îndatorire să ne rugăm împreună. Am adus şi moaşte ale Sfântului Ambrozie şi ale Sfântului Dionisie, Episcop al Milanului dinainte de Ambrozie, pentru noua Catedrală patriarhală pe care o vom ridica în cinstea Sfântului Apostol Andrei şi a Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos”, a precizat Părintele Patriarh.

Predarea sfintelor moaşte către parohia “Sfântul Silvestru” s-a făcut după citirea procesului verbal întocmit la 11 octombrie la Roma şi semnat de Cardinalul Ruini şi de Patriarhul Teoctist, şi a procesului verbal din 3 noiembrie de la Bucureşti, semnat de Patriarhul B.O.R. şi de preotul paroh şi de ceilalţi preoţi slujitori ai acestei biserici.

În cuvântul de încheiere, P.F. Părinte Teoctist a subliniat din nou că primirea moaştelor Sfântului Ierarh Silvestru reprezintă rodul legăturilor pe care Biserica Ortodoxă Română le-a avut dintotdeauna cu Occidentul, în special cu Biserica Romano-Catolică, “ca două ramuri din aceeaşi tulpină a învăţăturilor lui Iisus din primul mileniu creştin”, şi de asemenea al anilor pe care i-au petrecut în închisorile comuniste numeroşi preoţi ortodocşi.

“Suntem în pace cu fraţii noştri greco-catolici. Dialogul este de la Dumnezeu şi Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea înţelege că realităţile de acum sunt diferite de cele din 1948 şi de cele din 1700. De aceea, în Declaraţia comună pe care am semnat-o la Vatican împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea se recomandă ca problema (patrimoniului de cult) să se rezolve prin dialog”, a ţinut să adauge Părintele Patriarh.

Din partea parohiei a vorbit Pr. Nicolae Bordaşiu, care a subliniat vocaţia ecumenică a bisericii “Sf. Silvestru” şi a evidenţiat dublul eveniment pe care îl trăieşte aceasta: primirea moaştelor şi prima slujbă ţinută de un Patriarh între zidurile ei.

Sursa: catholica.ro