Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Ce este formularul 230 ?

doc Descarca formularul 230 ↓ Descarca formularul 230 editabil ↓ Instructiuni completare formular 230

"Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfântă şi întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă înainte şi așteaptă de la Tine mare şi multă milă."  (Ectenia întreită)

BISERICA SFÂNTUL SILVESTRU vă invită să deveniți împreună binefăcători în împlinirea proiectelor ei. Oricine dintre dumneavoastră poate sprijini aceste proiecte fără nicio cheltuială proprie, datorită prevederilor Codului Fiscal care oferă tuturor cetățenilor posibilitatea de a direcționa 2% și, începând cu 01.04.2019, chiar 3,5% din impozitul pe venit către o organizație nonprofit. Acest procent nu reprezintă o sponsorizare sau donație ci este, de fapt, o parte din suma percepută la bugetul de stat ca impozit pe veniturile anului precedent, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean plătitor de impozite către sectorul neguvernamental.

Mulțumim tuturor celor care au direcționat și în anii anteriori 1% sau 2% din impozitul pe venitul lor. Aceste sume au sprijinit acțiunile bisericii noastre de întrajutorare a copiilor din familii defavorizate, a bătrânilor însingurați și a altor persoane care au avut nevoie de ajutor.

Parohia Sfântul Silvestru

Adresa: Str. Silvestru, nr. 36; Cod Postal:  020737
C.U.I.: 11207045
Cont bancar: RO50RNCB0069149511550001
Banca: BCR - Sucursala Libertății
Site: www.biserica-sfantul-silvestru.ro
Email: biserica_sfantulsilvestru@yahoo.com

doc Descarca formularul 230 ↓ Descarca formularul 230 editabil ↓ Instructiuni completare formular 230

 

INSTRUCŢIUNILE ANAF privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" - pot fi găsite cu ușurință pe internet, precum și la finalul formularului 230 editabil postat pe site-ul Bisericii Sfântul Silvestru; aici noi punem la dispoziție doar un extras din aceste instrucțiuni, pentru a veni în sprijinul enoriașilor, închinătorilor și binefăcătorilor Bisericii Sfântul Silvestru.

EXTRAS DIN INSTRUCȚIUNILE ANAF
privind completarea formularului 230, pentru cei care intenționează să direcționeze procentele respective din impozitele care le-au fost percepute în anul 2019
către PAROHIA SFÂNTUL SILVESTRU

I. Categoriile de venituri din al căror impozit se poate direcționa un procent către unități de cult, respectiv către Parohia Sfântul Silvestru - Persoanele fizice pot dispune direcționarea unei sume din impozitele care le-au fost percepute în anul 2019 pentru următoarele categorii de venituri impozitate în România:
- venituri din salarii și asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
- venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Observație: În anii precedenți formularul 230 viza doar veniturile din salarii și pensii; începând din acest an formularul 230 vizează și alte venituri. În anii precedenți formularul era pe o singură pagină; noul formular se extinde pe două pagini!

II. Completarea formularului 230
A. Secțiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual perceput pentru susținerea unităților de cult, respectiv a Parohiei Sfântul Silvestru, bifându-se două câmpuri, anume II.A.1.1. și II.B.2. Întrucât legea s-a modificat la 01.04.2019, cele două câmpuri corespund celor două perioade: cea dinainte de modificarea legii (01.01-31.03.2019), pentru care se poate dispune asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei; și cea de după modificarea legii (01.04-31.12.2019), pentru care se poate dispune asupra destinației unei sume, mai mari, reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei. Mai exact:

 1. pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019 inclusiv, se dispune asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea Parohiei Sfântul Silvestru, pentru această operațiune fiind bifat câmpul II.A.1.1. în care sunt înscrise deja datele de identificare a parohiei (în privința sumei care nu este înscrisă nu vă faceți griji, pentru că se va calcula și completa de organul fiscal);
 2. pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, se dispune direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea Parohiei Sfântul Silvestru, pentru această operațiune fiind bifat câmpul II.B.2. în care, de asemenea, sunt înscrise deja datele de identificare a parohiei (la fel ca mai sus, în privința sumei care nu este înscrisă nu vă faceți griji, pentru că se va calcula și completa de organul fiscal);
  În câmpul corespunzător acestei perioade există două opțiuni: pentru distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an (de fapt e vorba de o perioadă de numai 9 luni, 01.04-31.12.2019) sau pentru o perioadă de 2 ani; fiecare dintre aceste opțiuni având câte o căsuță de bifat. Nu am bifat niciuna dintre căsuțe, lăsând la latitudinea fiecăruia dintre cei care vor susține Parohia Sfântul Silvestru să opteze. Recomandarea mea ar fi să se bifeze pentru 1 an! Bifându-se pentru 2 ani ar însemna că vă exprimați cu anticipație opțiunea ca și din impozitul care vă va fi perceput în anul 2020 (pentru veniturile enumerate în secțiunea II) să se direcționeze 3,5% către Parohia Sfântul Silvestru. Mi-e teamă că sistemele informatice din administrația noastră nu sunt chiar așa performante și că opțiunea care s-ar face acum pentru 2 ani, adică și pentru impozitul care vă va fi perceput în 2020, s-ar putea rătăci până la anul pe vremea asta, când se vor opera calculul și direcționarea sumelor aferente din impozitele anului 2020! Mi se pare mai sigur să se completeze declarația pentru fiecare an în parte și să se expedieze către organul fiscal, păstrând dovada certă a expedierii formularului 230 pentru fiecare an! Dacă totuși bifați opțiunea pentru 2 ani, pentru a fi siguri că nu se rătăcește cumva, vă rog să fiți vigilenți încât să completați și să expediați organului fiscal formularul 230 și anul viitor (pentru anul financiar 2020). Cu alte cuvinte, să vă reexprimați opțiunea. Vorba românului: „două cuie țin întotdeauna mai bine decât unul singur”!

B. Secțiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea Parohiei Sfântul Silvestru. Întrucât nu toată lumea realizează astfel de venituri, în formularul 230 postat pe site-ul parohiei n-am completat nimic în câmpul III.2. (care corespunde acestei categorii de venituri). Prin urmare, cei care au obținut astfel de venituri și intenționează să direcționeze 3,5% din impozitul care le-a fost perceput în 2019 către Parohia Sfântul Silvestru, vor bifa și câmpul III.2. și vor înscrie codul de identificare fiscală, denumirea parohiei și contul bancar (la fel ca în secțiunile II.A.1.1. și II.B.2.). În privința sumei, nu vă faceți griji, nu trebuie completată, pentru că se va calcula și completa de organul fiscal.
În privința opțiunii privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an sau de 2 ani, recomandarea mea, ca și pentru secțiunea precedentă, ar fi să se bifeze pentru 1 an, pentru aceleași considerente prezentate mai sus!

C. Concluzii privind completarea formularului 230, pentru cei care intenționează să direcționeze procentele respective din impozite către Parohia Sfântul Silvestru:

 1. Pe formularul 230 pe care îl descărcați de pe site-ul parohiei aveți de completat în trei câmpuri, astfel:
  1. De completat integral secțiunea I cu datele dumneavoastră de identificare;
  2. În secțiunea II.B.2. doar de bifat opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an sau 2 ani;
  3. De semnat în ultima căsuță din stânga pe pagina a doua, la semnătura contribuabilului.
 2. Cei care au obținut venituri și din activități independente, agricole, chirii, drepturi de proprietate intelectuală și altele similare vor avea de completat și câmpul III.2., inclusiv cu datele de identificare a parohiei.

III. Termenul de depunere a formularului: 25 mai 2020.

IV. Modalități de depunere:

 1. Pentru cei care se descurcă, formularul se poate depune on-line. În acest caz, ar trebui intrat pe un site ANAF, cel mai indicat fiind cel al administrației financiare în a cărei rază teritorială domiciliați. Găsiți formularul 230 de completat on-line și introduceți toate datele dumneavoastră în secțiunea I a formularului, apoi pe cele ale Parohiei Sfântul Silvestru, în câmpurile menționate în explicațiile de mai sus. Datele Parohiei le puteți lua de pe formularul 230 postat pe site-ul Parohiei.
 2. Prin poștă cu confirmare de primire, către administrația financiară în a cărei raza teritorială domiciliați - pare a fi modalitatea cea mai sigură și mai simplă, după ce se descarcă formularul 230 de pe site-ul Parohiei și se completează. Pe site-ul Parohiei am postat formularul 230 atât în format pdf, pentru a putea fi imprimat și transmis celor care n-au imprimantă și care-și vor completa formularul de mână, cât și într-un format editabil pentru cei care vor să tehnoredacteze completările pe care le au de făcut pe formular (atenție, însă, la completarea tehnoredactată să nu se șteargă din datele parohiei care sunt deja înscrise în formular!). Adresele fiecărei administrații financiare se găsesc foarte ușor pe internet. Să păstrați cu grijă confirmarea de primire care vi se va întoarce de la ANAF!
 3. La ghișeu - este foarte puțin probabil ca până la 25.05.2020 să se poată depune direct la ghișeu formularul 230, date fiind restricțiile perioadei de urgență și ale celei de alertă care va urma.

V. Lucrarea misionară - Toți închinătorii Bisericii Sfântul Silvestru care accesează site-ul Parohiei și care posedă o imprimantă sunt încurajați să contacteze pe alți închinători ai Bisericii noastre pe care îi cunosc și despre care știu că nu au posibilitatea de a accesa site-ul Parohiei sau de a descărca ceva de pe site, pentru a le oferi formularul 230 imprimat (în două exemplare), precum și instrucțiunile necesare pentru a-l putea completa și expedia către organul fiscal.

VI. Dacă mai există nelămuriri, ne puteți contacta pe oricare dintre slujitorii Bisericii Sfântul Silvestru, pentru că n-a mai rămas prea mult timp până la 25 mai 2020, termenul limită de depunere pentru formularul 230.

Pr. Paroh Alexandru Gabriel GHERASIM

doc Descarca formularul 230 ↓ Descarca formularul 230 editabil ↓ Instructiuni completare formular 230